Sophie Sassen

Sophie Sassen

Sophie Sassen studeerde strafrecht aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie werd zij in 2005 beëdigd als advocaat en werd zij opgeleid door mr. C.F. Korvinus in Amsterdam. Zij heeft 15 jaar gewerkt bij het gerenommeerde strafrechtkantoor Korvinus van Roy en Zandt Advocaten (voorheen Korvinus Abeln Advocaten). Daar wist zij sindsdien een omvangrijke strafpraktijk op te bouwen en behandelt zij een diversiteit aan (complexe) strafzaken zoals drugszaken, vermogensdelicten, georganiseerde criminaliteit, gewelds- en levensdelicten en zedenzaken en heeft daarnaast ruime ervaring in het jeugd(straf)recht en in tbs-zaken. 
Naast haar werk in strafzaken verleent zij rechtsbijstand aan personen die te maken krijgen met een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (WZD).
Sophie is bevlogen en vasthoudend. Zij heeft een uitstekende kennis van het strafprocesrecht en een beheersing van het dossier tot in ieder detail.
Sinds september 2019 heeft zij zich als partner aangesloten bij Domstad Advocaten.

Sophie Sassen is lid van de Vereniging van Jeugdrecht Advocaten te Amsterdam (JRAA), van de Vereniging van TBS-Advocaten en van de Vereniging van Verplichte Zorg Advocaten Midden-Nederland (VZAMN). Tevens geeft zij juridisch advies bij diverse producties van Eyeworks, zoals de speelfilm 'Daglicht' en de politieserie 'Flikken Rotterdam'.

Daarnaast is zij sinds 2017 werkzaam als kinderrechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam.