Tarieven

Domstad Advocaten is een samenwerkingsverband waarbij de advocaten afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam zijn. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn.

Wij verlenen rechtsbijstand op betalende basis en ook op basis van het systeem van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo).

Voor de werkzaamheden van Domstad Advocaten gelden algemene voorwaarden: