Domstad Advocaten

Sinds 1 september 2016 hebben Rutger van Veen en Marijn Landsman hun krachten gebundeld onder de noemer Domstad Advocaten. Gevestigd in het hart van Utrecht voorzien zij cliënten in het gehele land van juridische bijstand.

Betrokkenheid, vertrouwen en kwaliteit

Domstad Advocaten staat voor betrokkenheid, vertrouwen en kwaliteit. Betrokkenheid door het nauwe contact tussen cliënt, advocaat en (waar mogelijk) overige partijen. Vertrouwen door een heldere, oprechte en duidelijke wijze van communiceren. Kwaliteit wordt geboden en gewaarborgd door specialisatie en reflectie.

Communicatie

Een van de hoofddoelen van Domstad Advocaten is om bereikbaar te zijn. Bovenal in daad en woord naar de cliënten maar ook voor de gehele betrokken juridische keten. In een juridisch conflict moet worden gekeken naar de mogelijkheid tot dialoog. Communicatie is hiertoe de sleutel. Het kan zorgen voor helderheid, begrip en leidt niet zelden versneld tot een oplossing, verduidelijking dan wel tot het voorkomen van escalatie. Onder meer door dit proactief uit te dragen en te belijden streeft Domstad Advocaten naar het optimale resultaat voor haar cliënten.

Problemen zijn er om te worden opgelost, zo snel en effectief mogelijk, zodat u er het minst ongemak van ervaart.

Contact

De deuren van Domstad Advocaten staan open voor een vrijblijvend eerste consult. Bel of loop binnen voor een oriënterend gesprek.

Naar de contactpagina