Marijn Landsman

Marijn Landsman

Fundament
Het fundament van zijn carrière is gelegd door de Universiteit van Utrecht, alwaar hij in 2005 zijn doctoraalexamen Nederlands recht heeft afgerond. Vervolgens is Marijn 6 jaar werkzaam geweest bij het Korps landelijke politiediensten. Eerst als student aan de politieacademie, alwaar hij de 'master of criminal investigation' heeft afgerond en later als rechercheur bij de Nationale Recherche. In die hoedanigheid is hij nauw betrokken geweest bij diverse nationale en internationale opsporingsonderzoeken. Onder andere onderzoeken naar grootschalige drugshandel, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en genocide behoorden tot zijn expertise als rechercheur. Marijn heeft het opsporingsproces, de tactieken / middelen die daarbij door politie en justitie worden ingezet, van binnenuit leren kennen.

Strafrecht

In 2012 heeft Marijn de overstap gemaakt van de politie naar de strafrechtadvocatuur. De advocaten van het gerenommeerde advocatenkantoor De Roos & Pen in Amsterdam hebben hem de kneepjes van het vak geleerd en de mogelijkheid geboden een bloeiende eigen praktijk op te bouwen. Medio 2015 heeft hij besloten deze praktijk als zelfstandig gevestigd advocaat vanuit de Domstad voort te zetten. Marijn richt zich, zowel voor jeugdigen als voor volwassenen, op de algemeen commune strafpraktijk.
Naast zijn werk in strafzaken verleent hij rechtsbijstand aan personen die te maken krijgen met een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (WZD).

Lidmaatschappen en nevenfuncties

In juni 2019 heeft Marijn de Leergang Specialisatie Strafrecht aan de VU Amsterdam positief afgerond. Marijn is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA).  Als nevenfuncties is Marijn lid van de Commissie van Toezicht van de Justitiele Jeugdinrichting Lelystad en zit hij in het bestuur van de Stichting Opleiding Strafrechtadvocaten Midden-Nederland (Sosam).

Daarnaast is hij sinds 2022 werkzaam als kinderrechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Limburg.